วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

เพลงเชียร์

 เพลง กำลังใจดาบหัก

" ดินแดนลูกพ่อพระยาพิชัย เก่งกาจไม่เคยเป็นรองผู้ใด
ดาบหักวอริเออร์ยิ่งใหญ่ คว้าทุกชัยชนะคือสิ่งที่เราภูมิใจ
เคยเหนื่อย แต่ไม่เคยถอยสักที ใจที่มีมันเกินร้อยร่ำไป
...เราเชียร์ อุต-ดิตถ์ เอฟซี ด้วยใจ ไม่ ว่าที่ไหน ก็คือบ้านเราไม่หวั่น
ชัยชนะ นั้นรอพวกเราอยู่ บุกเข้าไปไม่กลัวผู้ใด
ดาบหักพิฆาต พวกเราสร้างชื่อเพื่อความยิ่งใหญ่
บุกเข้าไป อุต-ดิตถ์ เอฟซี
บุกเข้าไป อุต-ดิตถ์ เอฟซี
บุกเข้าไป อุต-ดิตถ์ เอฟซี " ......................


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
เพลงเชียร์  พวกเรามาเชียร์
อุต-ดิตถ์ ...อุต-ดิตถ์ ...อุต-ดิตถ์ ...อุต-ดิตถ์ เอฟซี
พวกเรามาเชียร์ อุต-ดิตถ์ เอฟซี
พวกเรามาเชียร์ อุต-ดิตถ์ เอฟซี

จังหวะกลอง ***ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง
   
พวกเรามาเชียร์
   
จังหวะกลอง ***ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง
ตึ่ง  
พวกเรามาเชียร์
   
จังหวะกลอง ***ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง
ตึ่ง   
พวกเรามาเชียร์ อุตดิต เอฟซี
พวกเรามาเชียร์ อุตดิต เอฟซี
พวกเรามาเชียร์ อุตดิต เอฟซี
   
................................
จังหวะกลอง ***ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง
   
พวกเรามาเชียร์
   
จังหวะกลอง ***ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง
ตึ่ง  
พวกเรามาเชียร์
     
จังหวะกลอง ***ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง
ตึ่ง    จังหวะกลอง ช่า ช่า ช่า  
พวกเรามาเชียร์ อุตดิต เอฟซี  
พวกเรามาเชียร์ อุตดิต เอฟซี  
พวกเรามาเชียร์ อุตดิต เอฟซี
   
......................................................
จังหวะกลอง ***ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง 
โว่ โว่ โว โว้
จังหวะกลอง ***ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง 
โว่ โว่ โว โว้
จังหวะกลอง ***ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง 
จังหวะกลอง ช่า ช่า ช่า  
โว่ โว่ โว โว้ โว โว่ โว โว้
โว่ โว่ โว โว้ โว โว่ โว โว้
โว่ โว่ โว โว้ โว โว่ โว โว้
..........................
จังหวะกลอง ***ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง 
โว่ โว่ โว โว้
จังหวะกลอง ***ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง 
โว่ โว่ โว โว้
จังหวะกลอง ***ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง 
จังหวะกลอง ช่า ช่า ช่า   โว่ โว่ โว โว้ โว โว่ โว โว้
โว่ โว่ โว โว้ โว โว่ โว โว้
โว่ โว่ โว โว้ โว โว่ โว โว้


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพลงเชียร์ โอ เล โอ่โอ เล่โอ เล่โอ เล่โอ...เฮ้
โอ เล่โอ เล่โอ เล่โอ...เฮ้
โอ เล่โอ เล่โอ เล่โอ...เฮ้
โอ เล่โอ เล่โอ เล่โอ...เฮ้


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------